Tag: nô lệ thời hiện đại

Vấn đề nhức nhối toàn cầu: Xóa bỏ "nô lệ thời hiện đại"

Vấn đề nhức nhối toàn cầu: Xóa bỏ "nô lệ thời hiện đại"

"Nô lệ thời hiện đại" là khái niệm được nhắc nhiều trong những năm gần đây khi mà...

World Vision Việt Nam hỗ trợ 335 người hồi phục và tái hoà nhập cộng đồng

World Vision Việt Nam hỗ trợ 335 người hồi phục và tái...

Ngày 30/10, Tổ chức World Vision Việt Nam đã phối hợp cùng Sở Lao động – Thương...