Tag: Nông thôn mới

Giai đoạn 2016-2020: Huy động đầu tư xây dựng nông thôn mới trên địa bàn đặc biệt khó khăn đạt gần 800.000 tỷ đồng

Giai đoạn 2016-2020: Huy động đầu tư xây dựng nông thôn...

Theo báo cáo của Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường, tính đến tháng 11/2020,...

Cây Thị (Thái Nguyên): Xã nghèo nỗ lực vượt khó xây dựng nông thôn mới

Cây Thị (Thái Nguyên): Xã nghèo nỗ lực vượt khó xây dựng...

Từ một xã nghèo, đến nay xã Cây Thị, Huyện Đồng Hỷ đã đạt 19/19 tiêu chí nông thôn...