Tag: nữ cán bộ công an

UN Women hỗ trợ nâng cao năng lực cho nữ cán bộ công an

UN Women hỗ trợ nâng cao năng lực cho nữ cán bộ công an

Sáng ngày 13/6, Hội thảo quốc tế về nâng cao năng lực cho nữ cán bộ công an trong...