Tag: Nữ giới

Nữ giới có vai trò quan trọng trong lực lượng cảnh sát biển Việt Nam

Nữ giới có vai trò quan trọng trong lực lượng cảnh sát...

Thời gian qua, lực lượng nữ cảnh sát biển của Việt Nam luôn hoàn thành tốt các nhiệm...

Nữ giới trong ngành công nghệ: Giới tính chưa từng là trở ngại!

Nữ giới trong ngành công nghệ: Giới tính chưa từng là trở...

Được biết đến như một tấm gương phụ nữ trong công nghệ, Paya Đỗ - chuyên gia thiết...