Tag: nữ trí thức

Nâng cao hiệu quả nghiên cứu và ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học của nữ trí thức

Nâng cao hiệu quả nghiên cứu và ứng dụng kết quả nghiên...

Tăng cường đầu tư Nhà nước, tăng cường hợp tác quốc tế, xây dựng và hoàn thiện hành...

Đại hội đại biểu Hội Nữ trí thức Việt Nam lần thứ III: Tiếp tục phát huy sức mạnh trí tuệ của phụ nữ Việt Nam

Đại hội đại biểu Hội Nữ trí thức Việt Nam lần thứ III:...

Đại hội đại biểu toàn quốc nhiệm kỳ III (2021- 2026) Hội Nữ trí thức Việt Nam diễn...