Tag: nữ tù có thai

Phải kiểm tra nữ tử tù có thai không trước khi tử hình

Phải kiểm tra nữ tử tù có thai không trước khi tử hình

Thông tư liên tịch số 02 năm 2020 quy định về việc phối hợp tổ chức thi hành án...