Tag: OCHA

Cộng đồng quốc tế cần giám sát cam kết tôn trọng quyền lợi phụ nữ của Taliban

Cộng đồng quốc tế cần giám sát cam kết tôn trọng quyền...

Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) tiết lộ, Taliban...