Tag: Omicron

Omicron tiếp tục phơi bày tình trạng bất bình đẳng trong lĩnh vực y tế

Omicron tiếp tục phơi bày tình trạng bất bình đẳng trong...

Các quốc gia giàu có trên thế giới tăng cường tuyển dụng đội ngũ y tá, điều dưỡng...

Bộ Y tế chịu trách nhiệm trước Chính phủ bảo đảm đủ vaccine và phân bổ kịp thời cho các địa phương

Bộ Y tế chịu trách nhiệm trước Chính phủ bảo đảm đủ vaccine...

Văn phòng Chính phủ vừa có Công điện số 9406/CĐ-VPCP ngày 23/12/2021 truyền đạt...

Quảng Bình: Người dân vừa là trung tâm, vừa là chủ thể chống dịch

Quảng Bình: Người dân vừa là trung tâm, vừa là chủ thể...

Quảng Bình yêu cầu tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định, hướng dẫn và các biện...