Tag: Ông Kidong Park

WHO: Các vaccine COVID-19 đã được phê duyệt đều an toàn, hiệu quả

WHO: Các vaccine COVID-19 đã được phê duyệt đều an toàn,...

Đại diện Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam khẳng định tất cả các loại vaccine COVID-19...