Tag: Ông Park Dong Chul

Năm 2022: GNI tập trung hỗ trợ nâng cao sức khỏe tinh thần cho học sinh

Năm 2022: GNI tập trung hỗ trợ nâng cao sức khỏe tinh thần...

Ông Park Dong Chul - Trưởng đại diện tổ chức GNI tại Việt Nam cho biết, trong năm...