Tag: ông Tanaka Akihisa

NGƯỜI NƯỚC NGOÀI Ở VIỆT NAM NÓI VỀ THÀNH TỰU CHỐNG COVID-19 Chìa khoá để Việt Nam kiểm soát Covid-19 là sự Đồng lòng và Tin tưởng

NGƯỜI NƯỚC NGOÀI Ở VIỆT NAM NÓI VỀ THÀNH TỰU CHỐNG COVID-19...

Theo ông Tanaka Akihisa, Phó trưởng đại diện Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản-JICA...