Tag: ông Uông Chu Lưu

Đại hội lần thứ 22 Hội đồng Hòa bình thế giới: Việt Nam muốn truyền tải thông điệp 'nhiệm vụ gìn giữ, bảo vệ hòa bình là công việc của tất cả mọi người'

Đại hội lần thứ 22 Hội đồng Hòa bình thế giới: Việt Nam...

Trước thềm Đại hội lần thứ 22 Hội đồng Hòa bình thế giới được tổ chức tại Việt Nam...