Tag: Oxfam

Đại dịch Covid -19: Tạo ra những thách thức về giảm nghèo

Đại dịch Covid -19: Tạo ra những thách thức về giảm nghèo

Đại dịch Covid -19 đã tạo ra những thách thức trong công tác xóa đói, giảm nghèo....

Oxfam công bố gói hỗ trợ 1,3 tỷ đồng cho người lao động di cư gặp khó khăn tại TP.HCM

Oxfam công bố gói hỗ trợ 1,3 tỷ đồng cho người lao động...

Ngày 5/10/2021, Oxfam tại Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán New Zealand và Đại sứ...

Cảnh báo: Cứ mỗi phút, có 11 người tử vong vì đói ăn

Cảnh báo: Cứ mỗi phút, có 11 người tử vong vì đói ăn

Ngày 9/7, Tổ chức phi chính phủ Oxfam cho biết, số người đói ăn trên thế giới đã...