Tag: PGS. TS. Trần Thành Nam

PGS. TS. Trần Thành Nam: Học sinh được chia sẻ và tôn trọng sự khác biệt là 'gia vị' không thể thiếu trong dạy học trực tuyến

PGS. TS. Trần Thành Nam: Học sinh được chia sẻ và tôn trọng...

Chuyển sang dạy học trực tuyến cũng tạo ra nhiều áp lực cho cả thầy lẫn trò. Do...