Tag: phạm nhân

34 phạm nhân được phổ biến kiến thức pháp luật  tại trại giam tỉnh Lai Châu

34 phạm nhân được phổ biến kiến thức pháp luật tại trại...

Việc phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù trong trại...

Từ ngày 25/12 tăng chất lượng bữa ăn và chăm sóc y tế cho phạm nhân

Từ ngày 25/12 tăng chất lượng bữa ăn và chăm sóc y tế cho...

Nghị định số 133/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi...