Tag: "phân biệt chủng tộc" về vaccine

Tổng giám đốc WHO cảnh báo tình trạng "phân biệt chủng tộc" về vaccine

Tổng giám đốc WHO cảnh báo tình trạng "phân biệt chủng...

Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới đưa ra phát biểu trên tại Diễn đàn Hòa bình...