Tag: phân biệt đối xử

Việt Nam thúc đẩy hợp tác và đối thoại nhằm chống bạo lực và phân biệt đối xử

Việt Nam thúc đẩy hợp tác và đối thoại nhằm chống bạo lực...

Trợ lý Bộ trưởng Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh tại Hội thảo quốc tế về chống bạo lực...

Ngày quốc tế Xóa bỏ nạn phân biệt chủng tộc bắt đầu từ khi nào?

Ngày quốc tế Xóa bỏ nạn phân biệt chủng tộc bắt đầu từ...

Năm 1966, nhằm chấm dứt phân biệt chủng tộc và phân biệt đối xử trên toàn thế giới,...