Tag: phát triển bền vững

Phụ nữ vừa là mục tiêu, động lực, chủ thể vừa là đối tượng thụ hưởng của sự phát triển bền vững

Phụ nữ vừa là mục tiêu, động lực, chủ thể vừa là đối tượng...

Các nước nhận định, tuy đạt được nhiều tiến bộ nhưng việc bảo đảm bình đẳng giới,...

Thanh niên Việt Nam thúc đẩy hòa bình và phát triển bền vững

Thanh niên Việt Nam thúc đẩy hòa bình và phát triển bền...

Ngày 22/5 tại Hà Nội, lễ tổng kết dự án “Thanh niên với hòa bình và phát triển bền...

Vùng trung du và miền núi Bắc Bộ: Hướng tới tầm nhìn phát triển bền vững

Vùng trung du và miền núi Bắc Bộ: Hướng tới tầm nhìn phát...

Kinh tế - xã hội vùng trung du và miền núi Bắc Bộ dù đã được cải thiện, song đây...

Giữ tâm thế trong đại dịch

Giữ tâm thế trong đại dịch

Đại dịch Covid-19 bùng phát trên phạm vi toàn cầu và trở thành một thảm họa an ninh...

Cư Prông ra mắt câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững

Cư Prông ra mắt câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững

Mới đây, tại hội trường UBND xã Cư Prông, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Ea Kar...

Hải Dương: Phát huy hiệu quả tại các “Câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững”

Hải Dương: Phát huy hiệu quả tại các “Câu lạc bộ gia đình...

Vừa qua, tại Trung tâm Văn hóa, Nghệ thuật tỉnh Hải Dương, thành phố Hải Dương,...