Tag: phát triển con người

Việt Nam - quốc gia truyền cảm hứng về phát triển con người

Việt Nam - quốc gia truyền cảm hứng về phát triển con người

Không chỉ trở thành một trong những quốc gia điển hình về tiến trình thực hiện các...

Quyền con người và phát triển con người có mối liên hệ như thế nào?

Quyền con người và phát triển con người có mối liên hệ...

Khái niệm phát triển con người (human development), theo UNDP là một tiến trình...