Tag: phát triển kinh tế - xã hội

Quảng Nam phân bổ hơn 70 tỷ đồng hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào miền núi

Quảng Nam phân bổ hơn 70 tỷ đồng hỗ trợ phát triển kinh...

UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG phát triển...

Sẽ tổ chức hội nghị đối thoại về "Thúc đẩy bình đẳng giới và phát huy vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế - xã hội"

Sẽ tổ chức hội nghị đối thoại về "Thúc đẩy bình đẳng giới...

Hội nghị đối thoại với Thủ tướng Chính phủ về "Thúc đẩy bình đẳng giới và phát huy...

Đổi mới cơ chế, chính sách hỗ trợ Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Đổi mới cơ chế, chính sách hỗ trợ Chương trình MTQG phát...

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã ký Quyết định 277/QĐ-TTg ban...