Tag: phát triển nghề nghiệp

5 hoạt động hỗ trợ phát triển nghề nghiệp để giảm nghèo bền vững

5 hoạt động hỗ trợ phát triển nghề nghiệp để giảm nghèo...

Chánh Văn phòng Quốc gia về Giảm nghèo (Bộ LĐ-TB&XH) Tô Đức cho rằng, để triển khai...