Tag: phẫu thuật chỉnh hình

Trẻ em khuyết tật sẽ được hỗ trợ phẫu thuật chỉnh hình từ 1/3

Trẻ em khuyết tật sẽ được hỗ trợ phẫu thuật chỉnh hình...

Trẻ em khuyết tật dưới 6 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc...