Tag: phí sử dụng đường bộ

Dừng, miễn phí dịch vụ sử dụng đường bộ cho các phương tiện vận chuyển hàng cứu trợ từ 1/12

Dừng, miễn phí dịch vụ sử dụng đường bộ cho các phương...

Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản yêu cầu các nhà đầu tư dự án BOT, Tổng...