Tag: phí trong chăn nuôi

Người nghèo, người khuyết tật được miễn thu phí trong chăn nuôi

Người nghèo, người khuyết tật được miễn thu phí trong chăn...

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 24/2021/TT-BTC về việc quy định mức thu, chế...