Tag: phổ cập hóa

Chiến lược đón nhận và đa dạng – then chốt quyết định bình đẳng giới

Chiến lược đón nhận và đa dạng – then chốt quyết định bình...

Bình đẳng giới là một thuật ngữ thông dụng và đang được “phổ cập hóa” trong bài...