Tag: Phó Giáo sư-Tiến sỹ Nguyễn Bình Hòa

Trẻ em là đối tượng dễ bị tác động bởi bệnh lao qua đường hô hấp

Trẻ em là đối tượng dễ bị tác động bởi bệnh lao qua đường...

Theo Phó Giáo sư-Tiến sỹ Nguyễn Bình Hòa, Phó Giám đốc Bệnh viện Lao TW, lao ở trẻ...