Tag: Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Đoàn Khắc Việt

Báo cáo năm 2021 của Uỷ ban Tự do Tôn giáo quốc tế Hoa Kỳ (USCIRF) còn một số nội dung, đánh giá thiếu khách quan, không công bằng

Báo cáo năm 2021 của Uỷ ban Tự do Tôn giáo quốc tế Hoa...

Ngày 29/4/2021, tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, Phó Phát ngôn Bộ Ngoại...