Tag: Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng

Tiêu chí của Việt Nam để công nhận hộ chiếu vaccine của nước ngoài

Tiêu chí của Việt Nam để công nhận hộ chiếu vaccine của...

Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết về tiêu chí của Việt Nam trong...