Tag: Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng

Việt Nam mong tình hình Afghanistan sớm ổn định

Việt Nam mong tình hình Afghanistan sớm ổn định

Việt Nam quan tâm theo dõi tình hình Afghanistan và mong muốn Afghanistan sớm ổn...