Tag: Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh: Chủ động thích ứng với diễn biến mới, bảo đảm tốt hơn quyền của người dân

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh: Chủ động thích ứng với diễn...

Báo Thế giới & Việt Nam trân trọng giới thiệu bài viết của Ủy viên Bộ Chính trị,...