Tag: Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh

Bám sát các mục tiêu, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025

Bám sát các mục tiêu, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ giảm...

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh vừa ký Quyết định ban hành Kế...