Tag: Phó tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Atul Khare

Liên hợp quốc đánh giá cao năng lực chuyên môn của Việt Nam trong điều trị COVID-19

Liên hợp quốc đánh giá cao năng lực chuyên môn của Việt...

Theo đề nghị của Liên hợp quốc, vừa qua, Việt Nam đã tiếp nhận và điều trị khẩn...