Tag: Phó Trưởng phái đoàn Việt Nam tại LHQ Nguyễn Phương Trà

Việt Nam kêu gọi xử lý thách thức an ninh, nhân đạo ở Tây Phi và Sahel

Việt Nam kêu gọi xử lý thách thức an ninh, nhân đạo ở Tây...

Đại diện Việt Nam chia sẻ quan ngại về tình hình an ninh và nhân đạo ở Tây Phi và...