Tag: phòng chống bạo lực gia đình

Hải Dương: Phát huy hiệu quả tại các “Câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững”

Hải Dương: Phát huy hiệu quả tại các “Câu lạc bộ gia đình...

Vừa qua, tại Trung tâm Văn hóa, Nghệ thuật tỉnh Hải Dương, thành phố Hải Dương,...