Tag: phòng chống buôn bán người

Bảo vệ khỏi nạn buôn bán, quyền của nạn nhân bị buôn bán

Bảo vệ khỏi nạn buôn bán, quyền của nạn nhân bị buôn bán

Trong những năm qua, các cơ quan chức năng của Việt Nam đã tập trung điều tra, xử...