Tag: Phòng chống đuối nước thế giới

79 quốc gia đồng thuận chọn ngày 25/07 hàng năm là ngày Phòng chống đuối nước thế giới

79 quốc gia đồng thuận chọn ngày 25/07 hàng năm là ngày...

WHO và Việt Nam đã có nhiều chương trình, hành động để hưởng ứng này Thế giới Phòng...