Tag: phòng chống lao động cưỡng bức

Hải Phòng xây dựng cơ sở dữ liệu hỗ trợ phòng chống lao động cưỡng bức

Hải Phòng xây dựng cơ sở dữ liệu hỗ trợ phòng chống lao...

Giai đoạn 2021-2025, Hải Phòng sẽ xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin hỗ trợ công tác...

Việt Nam xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin hỗ trợ phòng chống lao động cưỡng bức

Việt Nam xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin hỗ trợ phòng...

Xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin hỗ trợ công tác phòng, chống, xóa bỏ lao động cưỡng...