Tag: phòng chống mại dâm

Phú Yên: Nâng cao vai trò đội hoạt động xã hội tình nguyện cấp xã trong phòng chống mại dâm

Phú Yên: Nâng cao vai trò đội hoạt động xã hội tình nguyện...

Hiện nay, 100% xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh có đội hoạt động xã hội tình...