Tag: phòng chống mua bán người

Bắc Giang: Nâng cao kỹ năng tư vấn pháp luật trong lĩnh vực phòng, chống mua bán người

Bắc Giang: Nâng cao kỹ năng tư vấn pháp luật trong lĩnh...

Ngày 26/11, Hội Luật gia tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị chia sẻ kiến thức và kỹ...