Tag: phòng chống mua bán người

Bread for the World tài trợ thực hiện Dự án "Phòng chống mua, bán người" tại Hà Tĩnh

Bread for the World tài trợ thực hiện Dự án "Phòng chống...

Dự án “Phòng chống mua bán người, giai đoạn I” do tổ chức Bread for the World tại...

Bắc Giang: Nâng cao kỹ năng tư vấn pháp luật trong lĩnh vực phòng, chống mua bán người

Bắc Giang: Nâng cao kỹ năng tư vấn pháp luật trong lĩnh...

Ngày 26/11, Hội Luật gia tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị chia sẻ kiến thức và kỹ...