Tag: phụ cấp

Mức tăng lương, phụ cấp của cán bộ, công chức, viên chức từ 1/7/2023

Mức tăng lương, phụ cấp của cán bộ, công chức, viên chức...

Từ ngày 1/7/2023, thực hiện tăng lương cơ sở lên mức 1.800.000 đồng/tháng sẽ có...