Tag: phụ cấp lương

Các khoản tiền lương, phụ cấp lương, khoản bổ sung theo lương, tiền thưởng, lương làm thêm giờ liên quan đến việc đóng BHXH

Các khoản tiền lương, phụ cấp lương, khoản bổ sung theo...

Thời gian vừa qua, các doanh nghiệp có nhiều ý kiến về những vướng mắc liên quan...