Tag: phụ cấp ngành y

Bộ Y tế đề xuất tăng phụ cấp ngành y ở mức cao nhất

Bộ Y tế đề xuất tăng phụ cấp ngành y ở mức cao nhất

Khi xây dựng chế độ tiền lương mới, Bộ Y tế đề nghị Chính phủ tăng chế độ phụ cấp...