Tag: phụ nữ biên cương

HDBank tặng 1,5 tỷ đồng hỗ trợ phụ nữ biên cương

HDBank tặng 1,5 tỷ đồng hỗ trợ phụ nữ biên cương

Tiếp tục các hoạt động an sinh, xã hội, góp phần duy trì, xây dựng mới các mô hình...