Tag: phụ nữ di cư

Hỗ trợ tái hòa nhập cho phụ nữ di cư hồi hương

Hỗ trợ tái hòa nhập cho phụ nữ di cư hồi hương

Ngày 19/4/2022, tại Hà Nội, đại diện lãnh đạo Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (Hội)...

3.000 phụ nữ di cư được tặng gói hàng thiết yếu và truyền thông về bình đẳng giới

3.000 phụ nữ di cư được tặng gói hàng thiết yếu và truyền...

UN Women và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam vừa tặng 3.000 gói hàng thiết yếu trị...

Hành động để "Chấm dứt bạo lực với phụ nữ và trẻ em, di cư an toàn”

Hành động để "Chấm dứt bạo lực với phụ nữ và trẻ em,...

Trung tâm Phụ nữ và Phát triển thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với...