Tag: phụ nữ khó khăn

Thanh Hóa xây mới, sửa chữa 685 'Mái ấm tình thương' cho phụ nữ khó khăn

Thanh Hóa xây mới, sửa chữa 685 'Mái ấm tình thương' cho...

Theo số liệu của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2016-2021 các cấp...