Tag: phụ nữ Mường Chà

World Vision giao bò cho phụ nữ Mường Chà (Điện Biên) phát triển sinh kế

World Vision giao bò cho phụ nữ Mường Chà (Điện Biên) phát...

Đây là đợt bàn giao bò thứ 3 của World Vision Việt Nam tại huyện Mường Chà cho các...