Tag: phụ nữ và trẻ em

Trên 14.800 phụ nữ và trẻ em khu vực biên giới Lạng Sơn được hỗ trợ

Trên 14.800 phụ nữ và trẻ em khu vực biên giới Lạng Sơn...

Đây là thông tin được đưa ra tại hội nghị tổng kết chương trình “Đồng hành cùng...

Triển khai nhiều giải pháp vì sự an toàn của phụ nữ và trẻ em

Triển khai nhiều giải pháp vì sự an toàn của phụ nữ và...

Các cấp Hội Phụ nữ đã phối hợp với những cơ quan liên quan triển khai nhiều giải...