Tag: phụ nữ và trẻ em bị bạo lực

Tập huấn cho hơn 30 nhân viên tham vấn và công tác xã hội trực tiếp hỗ trợ phụ nữ và trẻ em bị bạo lực

Tập huấn cho hơn 30 nhân viên tham vấn và công tác xã hội...

Ngày 26/2, hơn 30 nhân viên tham vấn và công tác xã hội trực tiếp hỗ trợ phụ nữ...