Tag: phụ nữ ve chai

Quảng Nam: Tôn vinh phụ nữ ve chai góp phần bảo vệ môi trường

Quảng Nam: Tôn vinh phụ nữ ve chai góp phần bảo vệ môi...

Vừa qua, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam phối hợp với một...