Tag: phục hồi chức năng

Thái Bình tập huấn kỹ năng, phương pháp chăm sóc và phục hồi chức năng cho người khuyết tật

Thái Bình tập huấn kỹ năng, phương pháp chăm sóc và phục...

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Bình vừa phối hợp với Hội Người khuyết...